O firmie

Naszą misją jest realizacja projektów teletechnicznych, fotowoltaicznych, LED, telekomunikacyjnych dla najlepszych europejskich firm z zachowaniem indywidualnego podejścia do każdego z naszych klientów z największą dbałością o jego interesy przy użyciu najnowszych osiągnięć naukowych z dziedziny Project Managementu.

Zakres usług

Zarządzanie integralnością projektu
Zarządzanie zakresem
Zarządzanie czasem
Zarządzanie kosztami
Zarządzanie jakością
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie komunikacją
Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie procesami

PROCESY ROZPOCZĘCIA - procesy, które służą zdefiniowaniu i zatwierdzeniu projektu w organizacji:

 • 1. Opracowanie dokumentu otwarcia
 • 2. Opracowanie wstępnego zakresu projektu

PROCESY PLANOWANIA - procesy mają na celu odpowiedzenie na pytanie: jak, w jaki sposób zrealizować zamierzone cele, jakimi środkami, kiedy, w jakiej kolejności itp.,

 • 1. Opracowanie planu zarządzania projektem
 • 2. Planowanie zarządzania zakresem projektu
 • 3. Definiowanie zakresu projektu
 • 4. Opracowanie struktury podziału prac
  (SPP, ang. WBS - Work Breakdown Structure)
 • 5. Zdefiniowanie czynności
 • 6. Porządkowanie czynności
 • 7. Szacowanie zasobów czynności
 • 8. Szacowanie czasu trwania czynności
 • 9. Opracowanie harmonogramu
 • 10. Szacowanie kosztów
 • 11. Budżetowanie kosztów
 • 12. Planowanie jakości
 • 13. Planowanie zasobów ludzkich
 • 14. Planowanie komunikacji
 • 15. Planowanie zarządzania ryzykiem
 • 16. Identyfikacja ryzyka
 • 17. Jakościowa analiza ryzyka
 • 18. Ilościowa analiza ryzyka
 • 19. Planowanie reakcji na ryzyko
 • 20. Planowanie zaopatrzenia
 • 21. Planowanie kontraktów

PROCESY REALIZACJI - grupują i koordynują wykorzystanie zasobów i ludzi w projekcie w celu wykonania założonego planu

 • 1. Kierowanie i zarządzanie realizacją projektu
 • 2. Zapewnienie jakości
 • 3. Przyjmowanie członków zespołu
 • 4. Rozwój zespołu
 • 5. Dystrybucja informacji
 • 6. Gromadzenie ofert od sprzedawców
 • 7. Wybór sprzedawców

PROCESY KONTROLI - monitorują postępy prac w projekcie, badają ewentualne odchylenia, aby w razie konieczności uruchomić odpowiednie działania zapobiegawcze lub korygujące,

 • 1. Monitorowanie i nadzór nad pracami projektu
 • 2. Zintegrowane zarządzanie zmianami
 • 3. Weryfikacja zakresu
 • 4. Sterowanie zakresem
 • 5. Nadzór nad harmonogramem
 • 6. Nadzór nad kosztami
 • 7. Kontrola jakości
 • 8. Zarządzanie zespołem
 • 9. Raportowanie postępu prac
 • 10. Zarządzanie udziałowcami (interesariuszami)
 • 11. Monitorowanie i nadzór nad ryzykie
 • 12. Administrowanie kontraktem

PROCESY ZAKOŃCZENIA - formalnej akceptacji produktu finalnego projektu lub jego fazy.

 • 1. Zamknięcie projektu
 • 2. Zamknięcie kontraktu

Klienci

Referencje

Kontakt

LEADER Jacek Dziekoński

ul. Waleriana Szefki 2f/1
81-572 Gdynia
T: +48 501 500 006
E: jacek.dziekonski@pmleader.pl
NIP: 586-162-01-32
REGON: 192784018